Strona Kolonia  2017  Penrhos

Jak co roku kolonia odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca i pierwszym tygodniu sierpnia.

Prosimy o kontakt emailowy z druhną Jaśminą gdybyście chcieli wysłać dziecko na kolonie.


Komendantka

Email


Formularze


karta zgloszeniowa 2017.pdf


komunikat kolonia 2017.pdf


*

**

***